กิจกรรมสพป.นภ.2

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

ข่าวสาร/หนังสือราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ตั้งสำนักงาน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ถนนอุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทร. 042359564-7 โทรสาร. 042359563