ผู้บริหาร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

 

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2


 

ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว
รอง ผอ.สพป.นภ.2

นายบุญชู  สิทธิสอน 
รอง ผอ.สพป.นภ.2

ดร.เจนภพ  ชัยวรรณ
รอง ผอ.สพป.นภ.2