ผู้บริหาร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
นายบุญชู สิทธิสอน
รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2