ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ป้องกันการแพร่ระบาด-โคโรนา