โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายบุญชู สิทธิสอน
รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

กลุ่มงานพัสดุ
กลุ่มงานการเงิน

Leave a Reply