ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ออกนิเทศตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสุภาภร สิมลี ศึกษานิเทศก์ ชพ. นายศุภชาญ พันธ์โสภณ กลุ่มกฎหมายและคดี ออกนิเทศตรวจเยี่ยมนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.20 น. โดยมีนายอติยะ ศรีฐาน ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ และการส่งเสริมการเลี้ยงแมงป่องช้างของชุมชนบ้านโนนป่าหว้าน สินค้าเศรษฐกิจตัวใหม่ของกลุ่มอาชีพ กศน.อำเภอสุวรรณคูหา