นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาแก่นักกีฬา พร้อมกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2562 “กกค้อกกโพธิ์ เกมส์” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไปนั้น ในการนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาแก่นักกีฬา พร้อมกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ โดยมีนายวิทวัส พัดไธสง ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อหน้าประธานในพิธี และขบวนนักกีฬา กองเชียร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งลำดับขั้นตอนในพิธีประกอบด้วย นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน ขบวนนักกีฬาเดินสวนสนาม การแสดงกิจกรรมของนักเรียน ฯลฯ