ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ด้วย สพป.สตูล แจ้งว่า สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้จังหวัดสตูล โดย สพป.สตูล, สพม.เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล), สช.จ.สตูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนในภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด ๓๖ เขตพื้นที่การศึกษา ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ การจัดงานครั้งนี้ ได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญฯ เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การจัดทำของที่ระลึกและกิจกรรมต่างๆ ของงาน จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ที่ สพป.สตูล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๗๔-๗๒๑๓๘๐