ประกาศรับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF Embedder requires a url attribute ประกาศรับสมัครครูเกษียณอายุราชการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.หนองบัวลำภู เขต 2