ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

ด้วย สพป.ลพบุรี เขต ๒ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ ใหม่ คือหมายเลข ๐๙-๗๙๗๙-๘๗๔๒ ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานงานราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง