ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วย สพป.ชัยนาท ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและการจัดการศึกษาไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่าน QR CODE หรือลิงค์ http://gg.gg/gqsmo