ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สพป.นครปฐม เขต ๑ ได้จัดส่งจดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน QR CODE หรือช่องทางลิงค์ https://www.facebook.com/esanp1