จดหมายข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่องประกอบด้วย ๑. เรื่อง เก็บค่าน้ำค่าไฟแพงเกินจริง มีความผิดนะ…จะบอกให้ /๒. เรื่อง ซื้อของฝาก…ดูให้ดี ของต้องมีฉลาก ของต้องมีคุณภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่วิชาการฯ (นางสาวรัษฎาภัณฑ์) โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๗๔ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๗๒-๓