การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านโอกาสทางการศึกษาบนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วย สพป.ลำปาง เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รวบรวมการจัดการองค์ความรู้ แนวปฏิบัติด้านโอกาสทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมฯ จำนวน ๘ งาน ๗๖ ไฟล์ ขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาได้ที่ www.lpg1.go.th