ผลสอบนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประจำ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ณ วันที่ 23 พ.ค. 2563