ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป ชัยภูมิ เขต 2 ประจำเดือนเมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป ชัยภูมิ เขต 2 ประจำเดือนเมษายน https://drive.google.com/drive/folders/19sdTB4MyJuFguwrlTsKOFbWEQtKAypWm?usp=sharing 2563