ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563https://drive.google.com/drive/folders/1qMzhA5V0mYqmN3d4CroqVZHDwm7zy0g1?usp=sharing