ขอประชาสัมพันธ์แอปพิเคชั้น “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID 19) ผ่านทางเว็บไซต์

http://164.115.32.133/rediectqrcode2/pages/test2.php?id=121ขอประชาสัมพันธ์แอปพิเคชั้น “หมอชนะ”  เพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า  2019  (COVID 19) ผ่านทางเว็บไซต์