ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบตคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนซื้อคอมพิวเตอร์-ประจำปี-2563