ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงผู้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ