เชิญชวนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8

เชิญชวนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8   ได้ทาง Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลก