มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาสาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง QR CORD

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาสาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง QR CORD  https://rspg.kku.ac.th/