สคบ.ได้จัดทำข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ตามรายละเอียดตาม QR CORD และสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=256

สคบ.ได้จัดทำข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ตามรายละเอียดตาม

QR CORD และสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่https:/www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=256https://drive.google.com/drive/folders/1OvVjqXOdA5l4SAfN3RObcO9lquX9Fx7G?usp=sharing