ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม-ตำแหน่ง-พนักงานราชการ