ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงผู้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more