ประกาศรับสมัครครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ด้วย สพป.สตูล แจ้งว่า สพฐ

Read more