เวปกลุ่มอำนวยการ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ อิ๊กคาบ๊อก ฉบับภาษาไทยสามารถส่งผลงานได้ทาง http://ickabogthai.nanmeebooks.com/mompetition

บริษัท นานมีบุ๊คส์ ขอความ

Read more

สำนักงานจังหวัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน คปภ ได้มีการเปลี่ยนสายบังคับบัญชาใหม่ และเรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.moi.go.th

สำนักงานจังหวัด ขอแจ้งประ

Read more

สคบ.ได้จัดทำข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ตามรายละเอียดตาม QR CORD และสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=256

สคบ.ได้จัดทำข่าวสารด้านกา

Read more

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1 จึงมอบวารสารดังกล่าวให้ สพป.นภ.2 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตาม QR CORD

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ หนัง

Read more

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามเอกสารที่แนบมานี้

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์แจ้ง

Read more