วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วยกรมบัญชีกลาง แจ้งขอความร่วมมือบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบเว็บไซต์ www.cgd.go.th โดยเลือกหัวข้อ “แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์งานกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” (บริเวณด้านล่างมุมขวาของเว็บไซต์) จัดส่งภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำผลการสำรวจไปใช้ในการวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ....
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยสมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Worlddidac Association ผู้จัดงาน เวิร์ลไดแด็ค งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมชั้นนำของอาเซียน มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย 2018” เป็นหนึ่ง ในซีรี่ส์งาน เวิล์ลไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อร่วมยกระดับการศึกษาของอาเซียน โดยจัดแ....
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : อธิวัฒน์ สายสิงห์  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (25 มิ.ย. 2561)....
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562....
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 78 ครั้ง)
  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยเบิกจ่าย 000002000400306 สพป.เขต 2 หนองบัวลำภู ประจำงวด 001 ถึง 011 ประจำปี 2018....
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
  ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว โดยได้จัดประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ความโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประกวดแต่งเพลงดังกล่าว ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประกวดแต่งเพลงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ด....
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
  ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.๕-๖ และจากการคัดเลือกนักแสดงรายการโทรทัศน์ทั้งนักแสดงนำชาย-หญิง นักแสดงประกอบชาย-หญิง รวมทั้งผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย-หญิง ที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.๕-๖ จากโ....