วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม....
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 30 ครั้ง)
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กำหนดวันสอบคัดเลือก จากเดิม วันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2562 ....
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “MICE TEACHER 2019” หัวข้อ “แนะแนวครูแนะแนวสู่ธุรกิจไมซ์” เพื่อให้ครูแนะแนวในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบข้อมูลความรู้อุตสาหกรรมไมซ์และอีเวนท์ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาได้ โดยมีการจัดโครงการฯ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลรวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงใคร่ขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปและผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะส่งผลงานทราบ สอบถามรายละเอียด....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วีดีทัศน์ฯ ดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เห็นเหมาะสมตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือให้ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ เผยแพร่คลิบวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดหนองบัวลำภู www.nongbualamphu.go.th แบนเนอร์ “ASEAN TH....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่ตั้งแห่งใหม่ ดังนี้ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๔๕ ๑๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๔๕ ๑๒๙๖-๙๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  สพป.ปัตตานี เขต 2 URL จดหมายข่าวออนไลน์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ https://goo.gl/Pczuix....