แจ้งปัญหา
หมายเลข
รายละเอียด
บริษัท/สาขา
ผู้ใช้งาน
แผนก
เบอร์โทร
วันเวลาที่แจ้ง
สถานะงาน
160900007
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม...
บ้านนาหนองทุ่ม
นางคำไผ่
โรงเรียน
944826073
2016-09-13 11:35:45
Hold
160500006
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ได้เกิดพายุคะ...
บ้านโนนสำราญ
นายชาญณงค์
โรงเรียน
879514334
2016-05-04 10:21:06
Complete
160500005
อยากทราบว่า IE version ใด ที่รองรับการพิมพ...
สำนักงานเขตฯ
นายพิทักษ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
816706375
2016-05-04 10:09:45
Complete
160400004
อุปกรณ์ชำรุด ใ้ชงานไม่ได้ มาจำนวน 3 ...
โนนสง่าราษฎร์บำรุง
นายสิทธฺโชติ
โรงเรียน
92
2016-04-30 23:03:27
Complete
160400001
อาคารสำนักงานใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่...
สำนักงานเขตฯ
เจียมพล
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
895761014
2016-04-27 18:51:02
Complete


Total 5 Record : 1 Page : 1