[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.198.195.201     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 136 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 53 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  
ข่าวด่วน
สพฐ.กระทรวงศึกษาการ มอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รายละเอียดดูได้เว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.ac.th การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ และสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลรูปภาพจาก https:goo.gl/RFFEsg
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
23 เขียนโดย athiwat
23/มี.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เช้าวันนี้เวลา 09.30 น. (23 มีนาคม 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกล การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปร ( 11 / )
    เช้าวันนี้เวลา 09.30 น. (23 มีนาคม 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกล การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปร อ่านต่อ...
22 เขียนโดย athiwat
22/มี.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 13 / )
    วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารการศึกษาข อ่านต่อ...
20 เขียนโดย athiwat
20/มี.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. (20 มีนาคม 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2 ( 19 / )
    เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. (20 มีนาคม 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2 อ่านต่อ...
19 เขียนโดย athiwat
19/มี.ค./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประธานการประชุม รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ( 16 / )
    เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. (19 มีนาคม 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประธานการประชุม รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติในด้านต่างๆ ตลอดจนรับทราบความคิดเห็นจาก ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ อ่านต่อ...
ข่าวสาร/หนังสือราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.ศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
4.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
5.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)
ผลงานทางวิชาการ


21 เจ้าของ : นายพชรพล ธาตุมณี
21/ม.ค./2561
4 stars ( 4 / 17 )
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 122 / )
5 เจ้าของ : ผู้รายงาน นายนฤบดินทร์ นันทะกุล ปีการศึกษา 2559
5/พ.ย./2560
4.5 stars ( 4.5 / 113 )
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 441 / )
(20/ก.ย./2560) รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 138 ) เจ้าของ นายประจักร์ จันทรพิทักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
(27/มิ.ย./2560) การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 ( อ่าน : 237 ) เจ้าของ นายรัฐพล สุพรรณตา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
(27/มิ.ย./2560) รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ( อ่าน : 233 ) เจ้าของ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
(1/มิ.ย./2560) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 333 ) เจ้าของ นายสุนทร สังข์วงศ์
(17/เม.ย./2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 223 ) เจ้าของ นางสาวสุชาดา พรมแดง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
การจัดการความรู้ (KM)
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
Parichart
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
18/ม.ค./2560
โดย : ปาริชาติ ปิติพัฒน์   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

นโยบาย สพฐ. ( 437 / )
    ทดสอบ อ่านต่อ....
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
weeraphan
10 เรื่อง
[ มือใหม่ ]
4/ก.ค./2559
โดย : รองวีรพรรณ์   
5 stars ( 5 / 2 )

คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area ( 776 / 1 )
    คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบสุ่มคำออนไลน์ (อ่าน : 361 / ดาวน์โหลด : 72 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบเงินเดือนออนไลน์ (อ่าน : 574 / ดาวน์โหลด : 145 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app survey (อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 59 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 592 / ดาวน์โหลด : 101 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 575 / ดาวน์โหลด : 127 ) โดย admin
[ 10/มี.ค./2559 ] 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ (อ่าน : 1051 / ดาวน์โหลด : 283 ) โดย warakorn
[ 4/ก.พ./2559 ] เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58 (อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 61 ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2559 ] เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58 (อ่าน : 763 / ดาวน์โหลด : 77 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 700 / ดาวน์โหลด : 130 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 601 / ดาวน์โหลด : 144 ) โดย admin
หนังสือราชการจาก สพฐ.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต


ดร.เจริญ  ราชโสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รองผอ.เขต

นายบุญชู  สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายยุทธศักดิ์   อินทร์เพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพิทักษ์  รันรัติยา

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายประภาส  พลไชย

    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายชุมพล  จงรัตน์กลาง

รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

smss
โรงเรียนประชารัฐ

เว็บโรงเรียนประชารัฐ
ประกาศโรงเรียนประชารัฐ
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
Poll
1. สำรวจความพึงพอใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ดูผลสำรวจ

2.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพป.นภ.2

ดูผลสำรวจ
คลังเก็บรูปภาพ
คลังข้อสอบ
Download ข้อสอบ PISA

> Click here
  วิชาการอ่าน          
> Click here  วิชาคณิตศาสตร์ 
> Click here  วิชาวิทยาศาสตร์  

ประชุมผู้บริหารข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
http://gg.gg/DMC10June2017nb2
คลังข้อสอบ NT
ดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่
http://bet.obec.go.th/index/?page_id=3056
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
Click here