[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.82.93.116     
เมนูหลัก
ita

เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 62 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  
ข่าวด่วน
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ "เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้อ่านหนังสือดีมีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยบริจาคผ่านได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 042-312746 หรือสายด่วน 1567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
20 เขียนโดย banyat
20/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ( 13 / )
    การประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 อ่านต่อ...
20 เขียนโดย athiwat
20/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เช้าวันนี้เวลา 09.30 น.(20 พฤศจิกายน 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมพิจารณา ( 7 / )
    เช้าวันนี้เวลา 09.30 น.(20 พฤศจิกายน 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมพิจารณา อ่านต่อ...
15 เขียนโดย banyat
15/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 19 ( 21 / )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 19 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนากลาง จังหวัดนองบัวลำภู อ่านต่อ...
15 เขียนโดย athiwat
15/พ.ย./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. (15 พฤศจิกายน 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ( 20 / )
    เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. (15 พฤศจิกายน 2561) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์การเรียนรู้ช อ่านต่อ...
sillapa
คำปฏิญญาเขตสุจริต
ข่าวสาร/หนังสือราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2.ศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
4.ศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
5.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7.ศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)
ผลงานทางวิชาการ


6 เจ้าของ : ดร.เจริญ ราชโสภา
6/พ.ย./2561
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ( 27 / 1 )
29 เจ้าของ : ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
29/ต.ค./2561
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 33 / 1 )
(10/ก.ค./2561) รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ( อ่าน : 133 ) เจ้าของ นายไพศาล เพียสังกะ
(9/ก.ค./2561) รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 132 ) เจ้าของ chatchai
(2/ก.ค./2561) การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 590 ) เจ้าของ นายเจียมพล บุญประคม
(4/มิ.ย./2561) การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( อ่าน : 169 ) เจ้าของ นายอัครเดช พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
(1/มิ.ย./2561) รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 176 ) เจ้าของ นางสาวคณิต เลขตระโก
การจัดการความรู้ (KM)
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
Parichart
1 เรื่อง
[ เธกเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆ ]
18/ม.ค./2560
โดย : ปาริชาติ ปิติพัฒน์   
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

นโยบาย สพฐ. ( 654 / )
    ทดสอบ อ่านต่อ....
Blog :
จำนวน :
ระดับ :
วันที่ :
weeraphan
10 เรื่อง
[ เธกเธทเธญเนƒเธซเธกเนˆ ]
4/ก.ค./2559
โดย : รองวีรพรรณ์   
5 stars ( 5 / 2 )

คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area ( 1416 / 1 )
    คู่มือEducation Area Management Support System ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area อ่านต่อ....
เผยแพร่ download
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบสุ่มคำออนไลน์ (อ่าน : 538 / ดาวน์โหลด : 121 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app ระบบเงินเดือนออนไลน์ (อ่าน : 759 / ดาวน์โหลด : 192 ) โดย admin
[ 22/ส.ค./2559 ] app survey (อ่าน : 480 / ดาวน์โหลด : 102 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 720 / ดาวน์โหลด : 139 ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 739 / ดาวน์โหลด : 158 ) โดย admin
[ 10/มี.ค./2559 ] 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ (อ่าน : 1253 / ดาวน์โหลด : 331 ) โดย warakorn
[ 4/ก.พ./2559 ] เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58 (อ่าน : 688 / ดาวน์โหลด : 95 ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2559 ] เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58 (อ่าน : 961 / ดาวน์โหลด : 113 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 1202 / ดาวน์โหลด : 169 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2559 ] แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน : 1348 / ดาวน์โหลด : 182 ) โดย admin
หนังสือราชการจาก สพฐ.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต


ดร.เจริญ  ราชโสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

รองผอ.เขต

นายบุญชู  สิทธิสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายยุทธศักดิ์   อินทร์เพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพิทักษ์  รันรัติยา

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายประภาส  พลไชย

    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายชุมพล  จงรัตน์กลาง

รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

smss
บัญชีกำหนดสื่อ

โรงเรียนประชารัฐ

เว็บโรงเรียนประชารัฐ
ประกาศโรงเรียนประชารัฐ
ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ
Poll
1. สำรวจความพึงพอใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ดูผลสำรวจ

2.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสพป.นภ.2

ดูผลสำรวจ
คลังเก็บรูปภาพ
คลังข้อสอบ
Download ข้อสอบ PISA

> Click here
  วิชาการอ่าน          
> Click here  วิชาคณิตศาสตร์ 
> Click here  วิชาวิทยาศาสตร์  

ประชุมผู้บริหารแบบสอบถามของ สพป.นภ.2

แผนปฏิบัติการ สพป.นภ.2
มาตรฐานเขต ปี 2561