[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.198.195.201     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 136 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 53 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 app ระบบสุ่มคำออนไลน์( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 361 ) โดย admin 5.13 MBs 72 โปรแกรมการศึกษา
2 app ระบบเงินเดือนออนไลน์( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 574 ) โดย admin 5.13 MBs 145 โปรแกรมการศึกษา
3 app survey( ลงวันที่ : 22/ส.ค./2559 || อ่าน : 326 ) โดย admin 3.76 MBs 59 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2559 || อ่าน : 592 ) โดย admin 3.84 MBs 101 เอกสารต่าง ๆ
5 คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( ลงวันที่ : 29/มี.ค./2559 || อ่าน : 575 ) โดย admin 8.06 MBs 127 เอกสารต่าง ๆ
6 16 จุดเน้นสู่สถานศึกษาคุณภาพ( ลงวันที่ : 10/มี.ค./2559 || อ่าน : 1051 ) โดย warakorn 1.96 MBs 283 เอกสารต่าง ๆ
7 เผยแพร่วีดีโอการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/dltvonet58( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2559 || อ่าน : 526 ) โดย admin 0 Bytes 61 เอกสารต่าง ๆ
8 เผยแพร่ข้อสอบเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสอนเสริมอย่างเข้ม โดยให้โรงเรียนเข้าดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/testonet58( ลงวันที่ : 2/ก.พ./2559 || อ่าน : 763 ) โดย admin 0 Bytes 77 เอกสารต่าง ๆ
9 การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 ( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 700 ) โดย admin 742.13 KBs 130 เอกสารต่าง ๆ
10 แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 601 ) โดย admin 1.34 MBs 144 เอกสารต่าง ๆ
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 12/ม.ค./2559 || อ่าน : 398 ) โดย admin 0 Bytes 75 เอกสารต่าง ๆ
12 แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งก่อสร้างปี 2561-2563 ( ลงวันที่ : 11/ธ.ค./2558 || อ่าน : 352 ) โดย admin 187.53 KBs 143 เอกสารต่าง ๆ
13 แผนปฎิบัติการ สพฐ. ปี 2559 ( ลงวันที่ : 9/ธ.ค./2558 || อ่าน : 366 ) โดย admin 0 Bytes 83 เอกสารต่าง ๆ
14 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ( ลงวันที่ : 9/ธ.ค./2558 || อ่าน : 290 ) โดย admin 20.99 KBs 196 เอกสารต่าง ๆ
15 รายนามผู้บริจาคผ้าป่าต้นไม้ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2( ลงวันที่ : 8/ก.ย./2558 || อ่าน : 646 ) โดย admin 0 Bytes 220 โปรแกรมการศึกษา
16 คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน( ลงวันที่ : 15/ก.ค./2558 || อ่าน : 630 ) โดย admin 0 Bytes 187 เอกสารต่าง ๆ
17 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2558 || อ่าน : 594 ) โดย admin 2.5 MBs 151 เอกสารต่าง ๆ
18 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการสถานศึกษา( ลงวันที่ : 5/ก.ค./2558 || อ่าน : 701 ) โดย admin 0 Bytes 118 เอกสารประกอบการเรียน
19 คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2558 || อ่าน : 657 ) โดย admin 3.62 MBs 239 โปรแกรมการศึกษา
20 เอกสารการประเมินสมรรถนะ ID Plan( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2558 || อ่าน : 1634 ) โดย admin 455 KBs 398 เอกสารต่าง ๆ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>