[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 3.80.224.52     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (สรงกู่-บูชาไฟ) ตำบลฝั่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 5/พ.ค./2561 )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระธาตูเมืองพิณตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (สรงกู่-บูชาไฟ) ตำบลฝั่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระธาตุเมืองพิณ บ้านโนนธาตุ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
คณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติการขอเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพป.นภ.2 ( 3/พ.ค./2561 )
     สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติการขอเปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัด ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นก่อนประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูน้อย อาคาร สพป.ชั้น 2 
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (ระดับพื้นที่) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ( 2/พ.ค./2561 )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และอำเภอนากลาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน (ระดับพื้นที่) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพะเนียง เทศบาลตำบลฝั่งแดง ซึ่งอำเภอนากลาง ได้เสนอชื่อชุมชนศรีวิไล เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลตามโครงการดังกล่าว     
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ ( 1/พ.ค./2561 )
    ศน.สพป.นภ.2 สรุปการประชุมเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ( 27/เม.ย./2561 )
    สพป.นภ.2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ( 24/เม.ย./2561 )
    สพป.นภ.2 : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม บ้านกกค้อ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สนับสนุนโดยจังหวัดหนองบัวลำภู อบจ.หนองบัวลำภู และ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
การประชุมปฏิบัติการเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ( 23/เม.ย./2561 )
    การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 23-24 เม.ย. 2561 สำหรับครูวิชาการ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 1-3, สุวรรณคูหา 1-4  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2
การประชุมปฏิบัติการเรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ( 20/เม.ย./2561 )
    การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ สำหรับครูวิชาการ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายฯ นากลาง 1-5 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2
การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี พ.ศ. 2561 ( 18/เม.ย./2561 )
    นอภ.นาวัง เตรียมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 ( 11/เม.ย./2561 )
    สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดนํ้าขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 8/61 -> [จำนวน 610 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>