[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 3.87.147.184     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 63 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <


  

ชื่อ : นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญชู สิทธิสอน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมลล์ : boonchoosit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898407256

ชื่อ : นายยุทธศักดิ์ อินทร์เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิทักษ์ รันรัติยา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
อีเมลล์ : phi_ran@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081670637

ชื่อ : นายประภาส พลไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอดิศร โคตรนรินทร์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชุมพล จงรัตน์กลาง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพืเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 094166861

ชื่อ : นางสาวสินีนาฎ มุณีรัตนากร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิตลัดดา สัจจเขต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุกานดา แก้วตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : สิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบรรจง ยางศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประไพ คืนดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุดใจ พลชัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนัฐพงษ์ คำหว้า
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 3
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโสภา ไชยศรี
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนวพร สมบัติธีระ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบัญญัติ พันธ์พรหม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางน้ำอ้อย พรพลทอง
ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มอำนวยการ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 : กลุ่มนโยบายและแผน
10 : กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการศึกษา
11 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
12 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร