[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

เจ้าของผลงาน : เสกสัณห์ ลุนบง
จันทร์ เธ—เธตเนˆ 20 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มีนาคม เธž.เธจ.2560
เข้าชม : 801    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
School Administrational of Third Integration for Instructional Development used to Students Achievement
 เสกสัณห์  ลุนบง[1]

บทคัดย่อ
     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 3) เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ พัฒนาพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 237 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  และการจัดกลุ่มย่อย ใช้แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ พร้อมนำเสนอ
     ผลการวิจัยพบว่า
     1. สภาพปัญหาของการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก
     2. การพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ได้แก่ การร่วมรู้และร่วมทราบ การร่วมคิดและร่วมพัฒนา การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล และมีความเหมาะสมของการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
     3. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
     4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.06 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.62
     5. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การบริหารงานแบบ 3 บูรณาการ, การจัดการเรียนการสอน

Abstracts
           The purpose to studies of 1) the problems of school administration 2) development of 3 integrated school administration 3) teaching and learning performance of teachers, 4) the achievement comparison of students in P.6 and M.3, 5) the contentment of the development of 3 integrated school administration. The sampling of the keys information per 237 persons by the purposive sampling and focus groups. The data collection of the interview, questionnaire, evaluation to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation to analysis of the contents and to presented.
           The results to follows:
           1. The problems of school administration at a high levels.
           2. Development of 3 integrated school administration were to as; sharing and knowing, co-thinking and co-development, and co-operation and evaluation. And the suitability of the development at a high levels.
           3. The teaching and learning performance of teachers at a high levels.
           4. The achievement in 2014 was higher of the students, P.6 on the percentage at 4.06, and the students, M.3 on the percentage at 6.62   
           5. The contentment of the development of 3 integrated school administration at a high levels.
 
Key Words:  The 3 integrated school administration, Instructional.


[1] ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561ความคิดเห็นที่ 1 พุธ เธ—เธตเนˆ 28 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มีนาคม เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 00:26:50
  ข้อความ :

     Nike Shoes Christian Louboutin Shoes Longchamp Air Force 1 Shoes Pandora Bracelets Pandora Charms Lebrons Shoes Jordan Retro Pandora Sale Nike Shoes Pandora Jewelry KD Shoes Red Bottoms Puma Shoes For Women Pandora Red Jordan 11 Pandora Charms Sale Clearance Moncler Outlet UK Adidas Shoes For Women Timberlad Boots Louboutin Heels Adidas Outlet Louboutin Shoes Nike Outlet Moncler UK Yeezy Chaussure Air Max 90 Ralph Lauren Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Christian Louboutin Shoes Air Max Nike Air Max Pandora Canada


โดย : Marc    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร เธ—เธตเนˆ 10 เน€เธ”เธทเธญเธ™ เมษายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 11:32:44
  ข้อความ :

     Michael Kors Canada Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Kyrie 3 Shoes Ralph Lauren Sale Clearance Michael Kors Canada Soccer Cleats Nike Vapormax Goyard Handbags New Jordans Nike Huarache NMD R1 Air Jordan 11 Michael Kors Handbags Michael Kors Canada Birkenstock Sandals Polo Ralph Lauren Outlet Online Birkenstock Outlet Nike Outlet Pandora Charms Birkenstock Air Max 90 Adidas Yeezy Shoes Curry Shoes Christian Louboutin Pandora Jewelry Fenty Puma Yeezy Boost 350 Adidas Outlet Birkenstock Shoes For Women Yeezy Shoes Air Max 2018 Jordan 11 Pandora Jewelry Air Max 95 Ultra Boost Adidas Yeezy


โดย : Micheal    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ เธ—เธตเนˆ 16 เน€เธ”เธทเธญเธ™ เมษายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 01:37:03
  ข้อความ :

     Louboutin Shoes KD 10 Shoes Lebron Shoes Kyrie 4 Adidas NMD Timberlad Boots Christian Louboutin Shoes Timberland Boots For Men Air Max Shoes Pandora Charm Jordan Retro North Face Outlet Adidas Outlet Ralph Lauren Polo Shirts Longchamp Handbags Ralph Lauren Pandora Charms North Face Jackets Kyrie 3 Pandora Ring Moncler UK Nike Air Force 1 Pandora Air Max 90 Nike Kyrie 3 Christian Louboutin Shoes KD Shoes Valentino Pandora Canada Timberland Boots Moncler UK Pandora Jewelry Official Site Yeezy Beluga Adidas Sneakers Jimmy Choo Shoes Outlet KD Shoes Vans Outlet Pandora Jewelry Official Site Puma Shoes Ralph Lauren Outlet Online Nike Shoes For Women Nike Outlet Store Pandora Rings Coach Outlet Red Bottoms Shoes Adidas NMD Jordan 11 Red Yeezy Air Max James Harden shoes Tory Burch Outlet Pandora Jewelry 70% Off Clearance Yeezy boost 350 v2 Christian Louboutin Shoes Pandora Bracelet


โดย : Ike    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 เสาร์ เธ—เธตเนˆ 21 เน€เธ”เธทเธญเธ™ เมษายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 05:26:43
  ข้อความ :

     Kyrie Irving Shoes Adidas NMD Pandora Jewelry Nike Air Max Hand Spinner Lebron 15 Ralph Lauren Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Online Coach Outlet Kyrie Basketball Shoes Ralph Lauren Outlet Yeezy 350 V2 Nike Vapormax Clarks Shoes New Jordans Air Max 90 Birkenstock Pandora Charms Outlet Harden vol 1 Curry 4 Nike Uptempo Adidas Outlet Pandora Air Max 95 Nike Vapormax Nike Huarache Yeezy Boost 350 Air Jordans Adidas Yeezy Boost 350 V2 Ultra Boost Skechers Women Kate Spade Outlet Ralph Lauren Sale Clearance UK Curry 4 Curry Shoes Adidas Yeezy Adidas Yeezy Birkenstock Shoes Longchamp Handbags Nike Air Max Fenty Puma Slides Ralph Lauren Outlet Jordan 11 Space Jam Kate Spade New York Outlet Michael Kors Canada Yeezy Shoes Ralph Lauren Outlet Birkenstock Sandals Nike Cortez Longchamp Handbags Vans Yeezy Blue Tint Pandora Jewelry Under Armour Outlet Birkenstock Outlet Christian Louboutin Adidas Shoes Pandora Jewelry Goyard Pandora Outlet Ultra Boost Soccer Cleats Coach Factory Michael Kors Outlet Nike Outlet Store Red Bottom Shoes Lebron 15 Shoes Jordans 11 Rihanna Puma


โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร เธ—เธตเนˆ 15 เน€เธ”เธทเธญเธ™ พฤษภาคม เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 06:15:18
  ข้อความ :

     Nike KD Shoes Tory Burch Outlet Pandora Nike Outlet Nike Air Force 1 Ralph Lauren Lebron Shoes Nike Kyrie 3 Moncler UK Jimmy Choo Shoes Kyrie 4 Coach Handbags Pandora Charms Sale Clearance Puma Shoes For Men Pandora Jewelry Timberland Boots Timberland Boots For Men Kyrie 3 Shoes Yeezy boost 350 v2 Yeezys Pandora Jewelry North Face Jackets Christian Louboutin Shoes Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Ralph Lauren Polo Pandora Jewelry 70% off Clearance Jordan 11 GYM Red North Face Outlet Moncler Adidas Outlet Store Jordan Retro 11 Pandora Charms Air Max 90 Pas Cher Louboutin Shoes Red Bottoms Adidas NMD Adidas Shoes Adidas NMD Pandora Rings Official Site Pandora Bracelet Longchamp James Harden shoes Air Max Christian Louboutin Shoes KD 10 Pandora Jewelry Timberlad Boots For Men Pandora Rings Valentine Outlet Nike Shoes Nike Air Max Vans Outlet KD 10 Louboutin Shoes Ralph Lauren


โดย : Teresa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ เธ—เธตเนˆ 17 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มิถุนายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 17:54:59
  ข้อความ :

     [url=http://www.pandoracanadajewelry.ca/][b]Pandora Canada[/b][/url] [url=http://www.northfaceoutletoff.us.com/][b]North Face Outlet[/b][/url] [url=http://www.red-bottomsshoes.us.com/][b]Red Bottoms Shoes[/b][/url] [url=http://www.kd10shoes.us.com/][b]KD 10[/b][/url] [url=http://www.kyrie4.com.co/][b]Kyrie 4 Shoes[/b][/url] [url=http://www.puma--shoes.us.com/][b]Puma Shoes[/b][/url] [url=http://www.kyrie3.com.co/][b]Kyrie 3 Shoes[/b][/url] [url=http://www.adidasshoesonline.us.com/][b]Adidas Shoes[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesinc.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.valentinos.us.com/][b]Valentino Shoes[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenpoloshirtsoutlet.org.uk/][b]Ralph Lauren Polo[/b][/url] [url=http://www.longchampshandbags.us.com/][b]Longchamp Le Pliage[/b][/url] [url=http://www.monclerukoutllet.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.pandoraringsofficial.us.com/][b]Pandora Rings Official Site[/b][/url] [url=http://www.pandorabraceletjewelry.us.com/][b]Pandora Bracelet[/b][/url] [url=http://www.kyrie3shoes.us.com/][b]Kyrie 3[/b][/url] [url=http://www.adidasoutlet-store.us.com/][b]Adidas Outlet[/b][/url] [url=http://www.jordanretro-11.us.com/][b]Jordan Retro[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryoff.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.nmdadidas.com.co/][b]NMD Adidas[/b][/url] [url=http://www.yeezys.com.co/][b]Yeezy Shoes[/b][/url] [url=http://www.nike--shoes.us.com/][b]Nike Shoes[/b][/url] [url=http://www.monclers.org.uk/][b]Moncler[/b][/url] [url=http://www.pandoras.us.com/][b]Pandora[/b][/url] [url=http://www.vansoutlet-store.us.com/][b]Vans Outlet Store[/b][/url] [url=http://www.ralph--lauren.us.com/][b]Ralph Lauren[/b][/url] [url=http://www.kd-shoes.us.com/][b]KD Shoes[/b][/url] [url=http://www.officialpandorajewelry.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.jimmychoooutletshoes.us.com/][b]Jimmy Choo Shoes[/b][/url] [url=http://www.coachoutletonlinehandbags.us.com/][b]Coach Outlet[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsformen.com.co/][b]Timberland Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.airmaxs.us.com/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.pandoracharm-jewelry.us.com/][b]Pandora Charm[/b][/url] [url=http://www.ralphlaurenoutletpoloonline.us.com/][b]Ralph Lauren Outlet[/b][/url] [url=http://www.christianlouboutinshoesdiscount.us.com/][b]Christian Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.nikeairforce1.com.co/][b]Nike Air Force 1[/b][/url] [url=http://www.yeezysboost350v2.us.com/][b]Yeezy boost 350 v2[/b][/url] [url=http://www.air-maxfr.fr/][b]Air Max[/b][/url] [url=http://www.kd10.com.co/][b]Nike KD 10[/b][/url] [url=http://www.airmax90chaussure.fr/][b]Chaussure Air Max 90[/b][/url] [url=http://www.toryburchoutletinc.us.com/][b]Tory Burch Outlet[/b][/url] [url=http://www.louboutinsshoes.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.northfacesjackets.us.com/][b]North Face Jackets For Women[/b][/url] [url=http://www.pandorajewelryofficialsite.us.com/][b]Pandora Jewelry[/b][/url] [url=http://www.nike--outlet.us.com/][b]Nike Outlet[/b][/url] [url=http://www.pandoracharmssaleclearance.com.co/][b]Pandora Charms[/b][/url] [url=http://www.louboutinshoesheels.us.com/][b]Louboutin Shoes[/b][/url] [url=http://www.jamesharden-shoes.us.com/][b]James Harden shoes[/b][/url] [url=http://www.lebron-shoes.us.com/][b]Lebron Shoes[/b][/url] [url=http://www.yeezybeluga.us.com/][b]Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsofficial.us.com/][b]Timberland Boots[/b][/url] [url=http://www.timberlandbootsshoes.us.com/][b]Timberlad Boots For Men[/b][/url] [url=http://www.pandorarings.us.com/][b]Pandora Rings[/b][/url] [url=http://www.adidasnmdofficial.us.com/][b]Adidas NMD Womens[/b][/url] [url=http://www.jordan11red.us.com/][b]Jordan 11 Red[/b][/url]


โดย : Teresa    ไอพี : 173.245.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 จันทร์ เธ—เธตเนˆ 3 เน€เธ”เธทเธญเธ™ กันยายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 10:20:57
  ข้อความ :

     Human Race Shoes Pandora Jewelry Moncler Outlet Pandora Jewelry Christian Louboutin Heels Goyard Handbags Pandora Jewelry Official Site Pandora Yeezys Adidas Superstar Women Goyard Handbags Pandora Charms Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Jordan 8 Balenciaga Shoes Pandora Jewelry Triple S Balenciaga Kyrie 4 Vans Sneakers Nike Shoes Adidas NMD Nike Vapormax Flyknit Timberland Outlet Ferragamo Belt Pandora Jewelry Air Jordan 10 Christian Louboutin shoes Jordan Shoes Pandora Bracelets Christian Louboutin Outlet Nike Air Max 98 Pandora Charms Sale Clearance Pandora Bracelets Bottega Veneta Pandora Bracelet Charms Louboutin Shoes Yeezy Shoes Birkenstocks Air Jordans Air Jordan 4 Pandora Adidas NMD R1 Pandora Jewelry Kate Spade Air Max 270 Birkenstock Sandals Pandora Charms Pandora Jewelry Outlet Valentino Shoes Jordan 11 Pandora Charms Nike Outlet Store Pandora Bracelet Red Bottoms Bottega Veneta Handbags Moncler Official Site Yeezy Nike Outlet Kyrie Shoes Air Jordan 12 Win Like 96 Air Jordan 9 Skechers Pandora Jewelry Pandora Jewelry Curry 5 Kate Spade Kate Spade Outlet Longchamp Outlet Online Ferragamo Outlet Fitflops Sale Clearance Moncler Jackets Ed Hardy Clothing Yeezy Pandora Charms Pandora Bracelet Nike Sneakers For Men Pandora Jewelry Official Site ECCO Moncler Jackets Balenciaga Pandora Charms Outlet Air Jordan Fitflop Sandals Clearance Moncler UK Pandora Jewelry Outlet Christian Louboutin UK Birkenstock Shoes Fitflop Air Max Ferragamo Louboutin Shoes Yeezy Boost 350 Kate Spade Handbags Nike Outlet Adidas Yeezy Pandora Ring Jordans Sneakers Air Jordan 11 Pandora Jewelry Pandora Jewelry Outlet Air Jordan Retro 11 Balenciaga Valentino Shoes Jordan Retros NMD R1 Fitflop Website Pandora Charms Nike Roshe Fitflop Sandals Retro Jordan Pandora Bracelet Pandora Jewelry Pandora Jewelry Official Site Adidas NMD XR1 Kate Spade Purses Air Jordan ECCO Birkenstock Outlet Nike Store Birkenstock Sandals Nike Air Force Fitflop Outlet Red Bottom Shoes Jordan 14 Pandora Pandora Charms Outlet Pandora Disney Charms Nike Roshe Pandora Christian Louboutin Ralph Lauren Adidas UK Nike Air Max UK Air Max 270


โดย : Charles    ไอพี : 68.68.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 เสาร์ เธ—เธตเนˆ 29 เน€เธ”เธทเธญเธ™ กันยายน เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 22:21:24
  ข้อความ :

     Pandora Charm Triple S Balenciaga Jordans 11 Low Bottega Veneta Handbags Birkenstock Sandals Pandora Charms Canada Valentino Outlet Nike Outlet Store Ferragamo Belt Pandora Pandora Jewelry Official Site Red Bottoms Moncler Jackets Moncler Outlet Birkenstock Shoes Ed Hardy Pandora Jewelry Adidas NMD Nike Outlet Online Jordans Sneakers Nike Outlet Pandora Charms Balenciaga Shoes Adidas NMD R1 Nike Sneakers Pandora Jewelry Pandora Jewelry Yeezy Boost 350 Air Jordan Birkenstock Outlet Store Pandora Bracelets Pandora Outlet Christian Louboutin Shoes Pandora Charms Air Jordan Pandora Charms Sale Clearance Balenciaga Pandora Bracelet Christian Louboutin shoes Kate Spade Bags Win Like 96 Adidas Yeezy Boost 350 Kate Spade Outlet Online Nike Vapormax Pandora Jewelry Yeezy Adidas Kate Spade Outlet Online Fitflop Sale Clearance Pandora Disney Charms Birkenstock Sandals Pandora Goyard Handbags Ferragamo Outlet Air Max 270 Christian Louboutin Adidas Superstar Air Jordan Retro 14 Jordan 11 Fitflops Nike Air Max 98 Kate Spade Outlet Timberland Outlet Pandora Jewelry Jordan Retro 12 Fitflop Sandals Clearance Birkenstocks Louboutin Fitflop Outlet Nike Roshe One Pandora Charms Pandora Jewelry Moncler Jackets Kyrie 4 Shoes Kate Spade Purses Balenciaga Sneakers Kyrie Shoes Bottega Veneta Handbags Pandora Jewelry Air Jordan Pandora Jewelry Nike Air Max Fitflop Sale Clearance Air Jordan 9 Vans Sneakers For Men Goyard Handbags Valentino Shoes Pandora Ferragamo Shoes Pandora Jewelry CZ Pandora ECCO NMD XR1 Pandora Bracelets Pandora Charms Jewelry Human Race Shoes Pandora Christian Louboutin Shoes Yeezys Adidas Shoes Jordan 10 Pandora Jewelry Charms Yeezy Shoes Jordans Retro Red Bottoms Pandora Jewelry Moncler Jacket Nike Outlet Store Jordan Shoes Pandora Bracelet Pandora Charms Outlet Jordan 8 Pandora Bracelet Pandora Moncler Retro Jordan Pandora Outlet Nike Roshe Nike Air Force 1 Low Air Jordan Yeezy Sneakers Christian Louboutin Shoes Pandora Charms Jewelry Pandora Ring Air Max 270 Christian Louboutin Air Jordan 4 Retro Skechers Shoes Nike Air Max Fitflop Sandals Adidas NMD Curry 5 ECCO Shoes Nike Shoes For Women Ralph Lauren Outlet Longchamp Bags Pandora Jewelry Pandora Jewelry Outlet


โดย : Charles    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 ศุกร์ เธ—เธตเนˆ 5 เน€เธ”เธทเธญเธ™ ตุลาคม เธž.เธจ.2561 เน€เธงเธฅเธฒ 20:55:58
  ข้อความ :

     Yeezys Yeezy Shoes Red Bottoms Shoes Michael Kors Canada Nike KD Shoes Adidas Yeezy Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Ralph Lauren Outlet Yeezy Boost 350 Nike Shoes For Men Adidas NMD Kyrie 4 Polo Ralph Lauren Outlet Online Pandora Rings Pandora Jewelry James Harden shoes Adidas Shoes Birkenstock Lebron 15 Jimmy Choo Shoes Adidas Outlet Store Goyard Air Max 90 Harden vol 1 Vans Outlet Vans Adidas NMD Timberlad Shoes Longchamp Michael Kors Outlet Birkenstock Sandals For Men Louboutin Shoes North Face Outlet Rihanna Slides Coach Outlet Louboutin Heels Christian Louboutin Shoes Coach Factory Lebron 15 KD 10 Curry 4 Release Date Kate Spade Outlet Online Birkenstock Shoes Nike Cortez Nike Outlet Store Huaraches Nike Skechers Women Adidas Yeezy Pandora Kyrie Irving Shoes Nike Kyrie 3 Air Max Coach Outlet Lebron Shoes Kate Spade Outlet Online Moncler Outlet Nike Air Max Longchamp Handbags Ultra Boost Pandora Jewelry Yeezy 350 V2 Boost Louboutin Shoes Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Online Adidas Yeezy Moncler UK Yeezy boost 350 v2 Birkenstock Outlet Nike KD 10 Nike Air Vapormax Jordan 11 Space Jam Vapormax Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Louboutin Shoes Longchamp Outlet Nike Outlet Pandora Jewelry Timberland Boots For Women Pandora Charms Air Max New Jordans 2018 Red Bottom Shoes Soccer Shoes Pandora Air Max 95 Kyrie Shoes Jordan 11 Red Pandoras Jewelry Air Jordans Adidas Outlet Air Force 1 Shoes Air Max 2018 Jordans 11 Nike Air More Uptempo Pandora Ring Clarks Shoes Women Curry Shoes The North Face Jackets Pandora Outlet Pandora Puma Shoes Air Max 90 Pandora Bracelet Adidas NMD Womens Jordan Retro 11 Ralph Lauren Pandora Jewelry Official Site Kyrie 3 Pandora Charm Adidas Shoes For Women


โดย : William    ไอพี : 68.68.xxx.xxx

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป