[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.198.122.70     
เมนูหลัก
เว็ปไซต์ สพป.นภ.2
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด
บัญชีกำหนดสื่อ

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 137 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 54 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

เจ้าของผลงาน : รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
อังคาร ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 263    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 12 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน              นายเติมพงษ์  บุราณรักษ์
สถานศึกษา        โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน  อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่ทำการศึกษา  ปีการศึกษา  2559
 

บทคัดย่อ
 
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณ สมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน1ห้องเรียนจำนวน  19  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง( Purposive  Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน10 แผน 17 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.84/82.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80  2)  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  0.6132 หมายความว่า หลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นนักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 61.32 จากก่อนเรียน3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารและคุณสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ()รวมทุกด้าน  เท่ากับ 4.63
 งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/ม.ค./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5/พ.ย./2560
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20/ก.ย./2560
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 27/มิ.ย./2560
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1/มิ.ย./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict@nb2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป