[x] _HIGH_CLOSE
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต /
??????????????? ???????????    
IP ????????? 107.23.176.162     
เมนูหลัก
Link
e-Learning
เว็บไซต์สำนักใน สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ ร.ร. ในสังกัด

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 64 คน
โรงเรียนดีประจำตำบล
BEST PRACTICES
 > Click here <

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เจ้าของผลงาน : นายอัครเดช พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
จันทร์ เธ—เธตเนˆ 4 เน€เธ”เธทเธญเธ™ มิถุนายน เธž.เธจ.2561
เข้าชม : 250    จำนวนดาวน์โหลด : 42 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 โรงเรียนบ้านผาเวียง              
ชื่อผู้ประเมิน     นายอัครเดช  พันธุ์น้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง
                    อำเภอนาวัง    จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนบ้านผาเวียง
2) เพื่อประเมินความพร้อมในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนบ้านผาเวียง
3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนบ้านผาเวียง
4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนบ้านผาเวียง
มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 83 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้ปกครอง และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการดำเนินงานการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาสีขาว 14/ธ.ค./2561
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 6/พ.ย./2561
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ต.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 10/ก.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Vocabulary กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9/ก.ค./2561