วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ....
วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 543
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม ครั้ง)
  ....
วันจันทร์ที่ 543
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม ครั้ง)
  ....
วันจันทร์ที่ 543
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม ครั้ง)
  ....
วันจันทร์ที่ 543
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม ครั้ง)
  ....
วันจันทร์ที่ 543
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม ครั้ง)
  ....