วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
  ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 34 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
  ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2562....
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 86 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561....
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 71 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 64 ครั้ง)
  ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561....
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : nongbua2  (มีผู้ชม 67 ครั้ง)
  ....