ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านสะกดคำและออกเสียงหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics Activity Workshop)
ผู้เขียน : athiwat
เข้าชม : 167
อังคาร เธ—เธตเนˆ 9 เน€เธ”เธทเธญเธ™ พฤษภาคม เธž.เธจ.2560
พิมพ์ 

วันนี้เวลา 09.00 น.(9 พฤษภาคม 2560) นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านสะกดคำและออกเสียงหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics Activity Workshop) โดยมีนางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ และทักษะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้ครูเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำการศึกษาของไทยสู่บริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Thailand 4.0 ) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารมาตุคุณาลัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์