ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี พ.ศ. 2561
ผู้เขียน : banyat
เข้าชม : 99
พุธ เธ—เธตเนˆ 18 เน€เธ”เธทเธญเธ™ เมษายน เธž.เธจ.2561
พิมพ์ 

วันนี้ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และนายวีระ ศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ให้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยบริการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีกำหนดการออกหน่วยบริการดังกล่าวในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยจะมี ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการออกหน่วยบริการตามโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง บ้านวังโปร่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง ผอ.โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงและคณะครูให้การต้อนรับ โดยการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอนาวัง จึงได้เชิญผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และมอบหมาย/กำหนดภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป