วันพุธที่ 03 เมษายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET61 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยวมีผลคะแนนการทดสอบเฉลี่ยสูงที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และ....
วันพุธที่ 03 เมษายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว....
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
            กิจกรรมตลอดเดือน มีนาคม ของโรงเรียนบ้านนาด่าน....
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
            กิจกรรมตลอดเดือน มีนาคม ของโรงเรียนบ้านนาด่าน....
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
            กิจกรรมตลอดเดือน มีนาคม ของโรงเรียนบ้านนาด่าน....