วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  (มีผู้ชม 645 ครั้ง)
             ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา....
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  (มีผู้ชม 447 ครั้ง)
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา....
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  (มีผู้ชม 444 ครั้ง)
            ประกาศโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22- 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08....
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  (มีผู้ชม 350 ครั้ง)
             ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา....
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนโนนอุดมศึกษา  (มีผู้ชม 555 ครั้ง)
            ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโนนอุดมศึกษา....