วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
            กิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา....
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
            กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตลอดเดือนกรกฎาคม และจะจัดขึ้นในเดือนต่อๆ ไป....
วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
            1.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2.ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล 3.กิจจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันภาษาไทยแห่งชาติ 4.ดนตรียามเที่ยง 5.ส่งใจให้ทีมหมูป่า 6.ลูกเสือจราจร เวรหน้าโร....
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 93 ครั้ง)
            1.การย้ายผู้บริหารโรงเรียน 2.การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอนุบาล 3.ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก 4.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561....
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้าหนองแวงคำ  (มีผู้ชม 520 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านหนองแวงคำประกาศรับสมัครครูผู้สอน รับมัครระหว่างวันที่่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ....