คณะผู้บริหารที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ Director 2020 ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วย นางอโนมา สมันต์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำช้างอินทร์แปลง ได้นำคณะผู้บริหารที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ Director 2020 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย โดยมี นายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย และคณะครู ให้ความอนุเคราะห์และต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม >>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1506904976367186