ประชุมปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อเตรียมความพร้อมและพิจารณา แบ่งหน้าที่ในการจัดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2       

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1528063230918027