ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่  ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน STAND ALONE คุณภาพ (Video Conference) โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1507698769621140