ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วยเครือข่ายตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านต่างแคน และ โรงเรียนบ้านโคกสง่าราษฎร์บำรุงค

รูปภาพเพิ่มเติม >>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1506919996365684