ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้ นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านนาโมง โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ และโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน

รูปภาพเพิ่มเติม>>>: https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1507717152952635