สพป.นภ.2 ลงพื้นที่ออกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 มอบหมายให้นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.นภ.2 ลงพื้นที่ออกประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต20

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1530849130639437