สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2564

เช้าวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำโดย นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายบุญชู สิทธิสอน รองผอ.สพป.นภ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีข้อราชการ ดังนี้ 1.การรับนักเรียนใหม่ 2. การสอบครูผู้ช่วย ให้มีมาตรการความปลอดภัย 3. การปิดภาคเรียน ความปลอดภัยกับสถานศึกษา จากธรรมชาติ ไฟป่า โจรกรรม ความปลอดภัยของนักเรียน เหตุจราจร เหตุจมน้ำ และในเวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษประถมศึกษาหนองบัวลภู เขต 2 ต่อไป ณ ห้องระชุมภูน้อย สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติม>>>:https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1562283627495987