สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 697 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
อำเภอเมืองนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 โทร. 042359564
Version 2016.1