ผู้บริหาร

นายรัฐอิสรา  กงวงษ์
ตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
เบอร์โทร  :  
E-MAIL  :  –

นายบุญชู  สิทธิสอน 
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
เบอร์โทร  :  089-840-7256
E-MAIL  : boonchoosit@gmail.com

นายเจนภพ  ชัยวรรณ
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
เบอร์โทร  : 097-301-1156
E-MAIL  : Jenphopchai@gmail.com

นายธเนศ ตรีพงษ์
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
เบอร์โทร  : 089-9445556
E-MAIL  : thanet.thp@gmail.com