สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนนอุดร-เลย
ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
โทร. 042359564-7
โทรสาร. 042359563
E-Mail : nongbua.nb2@gmail.com