สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

อ่านทั้งหมด
19 มกราคม 2564

ฌาปนกิจศพ

วันที่ 19 มกราคม 256...
Read More
19 มกราคม 2564

นิเทศ ติดตาม

วันอังคารที่ 19 มกรา...
Read More
18 มกราคม 2564

กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 18 มกราคม 256...
Read More
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ถนนอุดร-เลย
ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170
โทร. 042359564-7
โทรสาร. 042359563
E-Mail : nongbua.nb2@gmail.com